LEVs Principprogram

Principprogram for
Landsforeningen LEV

1. Alle mennesker har uanset udviklingshæmning lige ret til livet.


2. Samfundet skal indrettes så alle mennesker med udviklingshæmning kan deltage i samfundslivet som aktive, ligeværdige og ligeberettigede borgere.


3. Familien omkring børn med udviklingshæmning skal sikres adgang til praktisk, flerfaglig og økonomisk støtte, så familien handicappes mindst muligt.


4. Børn og unge med udviklingshæmning har på lige fod med andre børn krav på en opvækst i en familie eller tæt kontakt til familie, hvis barnet må bo uden for hjemmet.


5. Alle børn har i førskolealderen ret til et kvalificeret vuggestue- og børnehavetilbud, der kan støtte deres udvikling optimalt.


6. Børn, unge og voksne med udviklingshæmning har som alle andre ret til sammenhængende individuelt tilpasset og optimal undervisning og uddannelse.


7. Børn, unge og voksne med udviklingshæmning har som alle andre ret til kultur- og fritidstilbud.
8. Voksne mennesker med udviklingshæmning skal sikres egen velindrettet bolig med stabil og kvalificeret hjælp.


9. Voksne mennesker med udviklingshæmning skal tilbydes et dagligt miljøskift og meningsfyldt arbejde og/eller beskæftigelse ud fra egne ønsker og forudsætninger.


10. Alle mennesker med udviklingshæmning har ret til ægteskab, samliv, sexliv og fællesskab.
11. Mennesker med udviklingshæmning har ret til en værdig alderdom på linie med andre ældre.

LEVs principprogram er vedtaget på LEVs repræsentantskabsmøde 14-15. september 1996 og justeret på LEVs repræsentantskabsmøder den 19.-20. september 1998, den 30. september -1. oktober 2000, den 28. 29. september 2002, den 2.-3. oktober 2004 og den 4.-5. oktober 2008.

 
Persondata information