drømmer du om din egen bolig

Pressemeddelelse

  LEV-Aabenraa: Hvem bestemmer om du kan flytte sammen med din kæreste?

 

Et helt liv i en et-værelses uden eget toilet og køkken - og restriktioner på, hvem du kan bo sammen med. Det er virkeligheden for mange mennesker med udviklingshæmning i dagens Danmark. Og med de besparelser, som mange kommuner har på tegnebrættet for tiden, er der ikke lys forude.

 

Folketinget har i 2009 tiltrådt FN's handicapkonvention. Ifølge den skal Danmark arbejde på at give udviklingshæmmede reelle valgmuligheder i forhold til deres bolig, og hvem de vil bo sammen med. Det forpligter både Christiansborg og kommunerne til at handle.

 

Derfor lancerer LEV i Aabenraa og Landsforeningen LEV i samarbejde en kampagne, der sætter spot på vilkårene for udviklingshæmmede i dagens Danmark. Den 2. december lander der en stak såkaldte Go-Cards på caféer over hele landet, og de stiller det enkle spørgsmål, Hvem bestemmer om du kan flytte sammen med din kæreste?

 

På kortets bagside har en mor til en ung mand, som er udviklingshæmmet, givet svaret:

Det gør kommunen for min søn!

 

Ugen efter, den 9. december, stiller vi dette spørgsmål på et nyt Go-Card: Drømmer du om en et-værelses lejlighed uden eget toilet og køkken - resten af livet?

 

For sådan er vilkårene rent faktisk for mange udviklingshæmmede. Tidssvarende boliger til mennesker med handicap er en mangelvare.

 

I LEV synes vi, at det er på høje tid at der tages alvorligt fat på forbedring af bolig- og levevilkårene for mennesker med udviklingshæmning. Der er brug for visioner og langsigtet planlægning - og det gælder på Christiansborg og i vores kommune. Det kræver FN's Handicapkonvention, men frem for alt, så har mennesker med udviklingshæmning krav på, at de mange ord omsættes til handling.

 

Fakta:

 

FNs Handicapkonvention

Danmark har i 2009 tiltrådt og ratificeret FN's handicapkonvention. Konventionen gælder alle mennesker med handicap - også mennesker med udviklingshæmning.

 

Artikel 19 siger bl.a., "at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre, og [landene] skal træffe effektive og passende foranstaltninger til at gøre det lettere for personer med handicap fuldt ud at nyde denne rettighed samt fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet". I punkt a) fremgår det desuden, at mennesker med handicap skal have "…mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform". Artikel 19 er ikke en frihedsrettighed, som skal på plads med det samme. Men Danmark - og det vil både sige Folketing, regering og kommunerne - har forpligtet sig til løbende at arbejde målrettet på at gøre den til virkelighed.

Boliger for mennesker med handicap
En undersøgelse fra Socialpædagogernes Landsforbund fra 2009 viser bl.a., at ca. 17.000 voksne handicappede bor i botilbud i Danmark. Af dem bor en tredjedel på mindre end tyve kvadratmeter. Næsten halvdelen af dem må undvære egen hoveddør. Og en tredjedel lever uden eget bad. Se www.sl.dk

Landsforeningen LEV
LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952. LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for udviklingshæmmede og deres pårørende. Læs mere om LEV på www.lev.dk

 

 

 

 
Persondata information