Årsberetning 2018

Et lille indtryk af de aktiviteter vi i foreningen har haft siden sidste generalforsamling. Jeg vil ikke gå i detaljer med hver enkelt arrangement, men håber, at jeg overordnet når omkring de væsentligste begivenheder der er sket i 2018.

1. Generelt.
LEV Aabenraa Kommunekreds er vi pt. 176 medlemmer og det er en lille tilbage gang på 13 medlemmer.
Bestyrelsen har afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, de fleste her i huset.
Vi har deltaget i 4 møder med De fem i SYD.
Vi har afholdt 2 møder omkring samarbejde med Sundhed og Socialudvalget, Aabenraa Kommune.

2. Arrangementer og turer.
Der er afholdt forskellige arrangementer som vi helt eller delvist har stået for med god deltagelse. LEV festen, Temaaften omkring værgemål, Gudstjenester, Krolf, Lille Marie Festival, Livsglædens Dag for blot at nævne nogle.
Alt sammen arrangementer som er en vifte af forskelligheder og som kræver stor forberedelse og koordineringer.

3. Samarbejde og aktiviteter.
Vi har haft et godt samarbejde med Bostedet Møllemærsk, bl.a. omkring et af de problemstillinger , hvor borgerne bliver snydt af telefonsælgere og andre der har franarret penge fra nogle borgere fra Bostederne.
I efteråret 2019 er det planlagt, at vi i samarbejde med Kommunen fortsætter forældrekurserne til børnefamilierne som var en stor succes for 23 familier tidligere.
Vi er i gang med at forberede en kursus dag i efteråret 2019 for beboere og deres pårørende som vi også har fået SEL § 18 midler til.

4. LEV på Landsplan og de politiske tiltag.
Vi har deltaget i i 3 regionale møder, 2 Kreds Camp.
Jeg har i gennem hele året deltaget i et LEV organisationsudviklingsprojekt., hvor vi har drøftet, hvordan LEV kan blive endnu bedre rustet til en omskiftelig verden.

Jeg har 21 gange haft LEVs aftentelefon nr. 28515252 som er begyndt at blive brugt flittigt og har været bisidder for LEV i flere kommuner, samt jeg blev valgt til frivilligheds rådet i Aabenraa Kommune og dets formand.

5. Det videre arbejde.
I 2019 vil vi arbejde videre med en god planlægning af de aftalte arrangementer.
Vi vil følge op på de planer kommunen har for besparelser f.eks på ferieområdet. Vi vil følge op og være kritiske på kommende besparelser på handicap området.

6. Tak til bestyrelsen.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Det har været en stor fornøjelse at være sammen, hvor alle har ydet en kæmpe indsats.
Tak også til Møllemærsk for godt samarbejde.

P.B.V.
Calle Bork Thams
Den 26. Februar 2019.

 
Persondata information