Årsberetning 2017

Beretning for året 2017 ved generalforsamlingen den 21.2.2018

Beretning:
Beretningen skulle gerne give et indtryk af de aktiviteter vi i foreningen har haft siden sidste generalforsamling. Jeg vil ikke gå i detaljer med hver enkelt arrangement, men håber, at jeg overordnet når omkring de væsentligste.

1. Generelt
LEV Aabenraa Kommunekreds er vi pt. 189 medlemmer.
Bestyrelsen har afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, de fleste her i huset.
Vi har deltaget i 4 møder med De fem i SYD.
Vi har afholdt 2 møder omkring samarbejde med Aabenraa Kommune.

2. Arrangementer og turer
Der er afholdt 17 forskellige arrangementer som vi helt eller delvist har stået for med god deltagelse. Udflugt til Sild, Livsglædens dag, Halbal i Jyske Bank Boxen, Sangaften og flere forskellige Gudstjenester. Sang og musik hver tirsdag med Kirsten og Judith med succes.
Vennekredsen som startede sidste år med støtte fra  Kommunens § 18 midler fortsætter i Cafeen på Møllemærsk.
Alt sammen arrangementer som er en vifte af forskelligheder og som kræver stor forberedelse og koordineringer.

3. Samarbejde og aktiviteter
Det har været politisk valgår og vi har været aktive til valgmøder, med oplæg, spørgsmål til politikerne for at fremme og sikre vore borgeres rettigheder.
Det samme har vi også gjort i.f.t. bevarelsen af Fjordskolen i Aabenraa.
Fra LEV har vi været med til at indstille Mette Larsen til Handicaprådet og flere andre til kontaktrådene.

Karin B. Hansen stoppede som formand for Handicaprådet og vi siger hende stor tak for indsatsen og ligeledes til Tage Jønch for indsatsen i DH.
Vi har i løbet af året været partner med Aabenraa Kommunes Børn og Unge, støttet af Socialstyrelsen, været med til at tilbyde kurser for forældre til handicappede børn. Fase 1 og 2 er afsluttet med 18 forældre sammen med deres børn og det har været en stor succes. Bente Kok Jensen har stået for børnepasning sammen med flere hjælpere, Kirsten Clausen har siddet i Projekt gruppen og jeg i styregruppen. Forældrekurset har givet et overskud på 38,100 kr. som i dag er overført til vores konto LEV.

I de 5 i Syd har vi arbejdet med et forslag om en ny fremtidig struktur under overskriften, Fælles Kreds eller fortsætte som nu. Disse drøftelser er vi ikke færdige med og de fortsætter i 2018.
Vi har arbejdet med ÅRSHJULET og det ligger nu færdigt og til at arbejde videre på, takket være Tonny.

4. LEV på Landsplan og de politiske tiltag
Vi har deltaget i i 3 regionale møder, 2 Kreds Camp og Landsmødet.
Ved et seminar i slutningen af november blev der skudt gang i LEVs organisationsudviklingsprojekt. Hen over de kommende måneder vil frivillige i LEV se åbent og nysgerrigt på, hvordan LEV kan blive endnu bedre rustet til en omskiftelig verden.

Jeg har 26 gange haft LEVs aftentelefon nr. 28515252 som er begyndt at blive brugt flittigt og i 7 kommuner har jeg været bisidder i forskellige sager.

5. Det videre arbejde
I 2018 vil vi arbejde videre med en god planlægning af de aftalte arrangementer.
Vi vil følge op på de politiske tiltag i kommunen omkring, førtidspension, STU, Beskyttet beskæftigelse § 103 og § 104. samt "Nej tak til tvangsflytninger".

6. Tak til bestyrelsen
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. For mig har det også været et år, hvor jeg har haft brug for hjælp til at I flere gange har måttet tage over. Det har glædet mig over at opleve, hvordan alle har taget ansvar for aftalte opgaver. Jeg har aldrig været i tvivl om at opgaven blev udført.
Tak også til Møllemærsk og Inge Jacobsen for godt samarbejde.

P.B.V.
Calle Bork Thams
Den 21. Februar 2018.

 
Persondata information