Årsberetning 2015

Vi har haft et spændende år med forskellige udfordringer, måske knap så mange som vi plejer, men til gengæld har vi kørt med vores teaterprojekt frem til 14. november 2015. "LEV Livet - hele livet" et samarbejde med 35 studerende på pædagoguddannelsen, andre frivillige og 26 af vores medmennesker. Bolette Kvist var kunstnerisk leder, uden hendes kæmpe indsats, kunne vi ikke havde gennemført det. Nogle frivillige og bestyrelsesmedlemmer dukkede næsten op hver eneste gang. Tusind tak for jeres store indsats. Gert Larsen var projektansvarlig. Det var godt besøgt og en kæmpe succes.

Vi har haft 5-6 bestyrelsesmøder. Dialogmøder med kommunen, hvor vi har fulgt bostedet Møllemærsk og Engvej i Rødekro nøje. Det er nogle rigtig gode møder, hvor vi får mange ting vendt på en konstruktiv og positiv måde.

Vi har afholdt Lys "LEV"ende koncert i Høje Kolstrup Kirke den 2. marts med Rebbøl orkestret, sognepræst Tine B. Andsager og afslutning med kaffe, pandekager og is.

LEV Fest med "os"2 den 13. marts i Sønderjyllandshallen.

Livsglædens dag den 13. september i Sønderjyllandshallen hvor Danni og Kasper spillede.

Julegudstjeneste i Sct. Nicolai kirke, ved provst Kirsten K. Sønderby med efterfølgende kirkefrokost.

Alle ting har været rigtig godt besøgt.

4. september kongeligt besøg hvor diverse bosteder var inviteret til morgenkaffe i Klub Syd. Jeg var også inviteret. Senere fik vi alle flag, så vi kunne stå og vinke de kongelige. Det var spændende og vi kom rigtig tæt på.

Der har været afholdt en temaaften på Agerskov Kro, hvor Calle Bork Thams fortalte om paragraffer 85-97-141 og mentorordningen. En rigtig god og oplysende aften, hvor der var en god spørgelyst. Tak til Calle!

Jeg har deltaget i Posekærs børnefestival den 13. maj, indvielse af bostedet Engvej den 30. september.

Som repræsentanter for kontaktrådet/job og uddannelse deltog Solvejg Winther og Judith Brandenhoff ved Kilens Jubilæum. Jeg var også inviteret.

12 december deltog 79 personer på den tilbagevendende succes julefrokost med Kandis I Ribe. Da er det bare en fest og den varede lige til 1.30. Ernst Hybschmann Nielsen var chauffør. Tusind tak til dig Ernst.

Vi har fået midler fra de solgte sommerhuse i Kelstrup. Det har gjort os muligt at arrangere en to dages tur til Top Charlie i parken den 23/24.4. Vi har ikke helt afgjort om det bliver til en havnerundfart eller måske besøg på bakken for at se Matador/Korsbæk.

Der er noget i overskud så vi er i fuld gang med at finde nok en endags tur.

Vi har fået sponsorrater fra Kommunen, Trygfonden, foreningen Aldertrøst og Sc. Nicolaus Logen. Alt sammen noget som vi er meget beæret over.

Musik og sang har bare haft rigtig travlt. De har medvirket i vores kirkelige arrangementer, jule hjerte byen, advendtsfest i Rebbølcentret og trukket et stort læs i teaterprojektet.

Solvejg Winther og jeg har deltaget i et kursus om ledsagerordning og bagefter repræsentantskabsmøde i Nyborg.

LEV har fået en aftentelefon, som er åben hver tirsdag fra kl. 19.00-21.00. Da sidder der nogle rådgivere klar, som er parat til at hjælpe jer og det er på telefon 2851 5252.

Vi har vores LEV blad som udkommer 4 gange årlig. Vi tager gerne imod, hvis I har noget, som I kunne tænke jer at få med i bladet.

Vi er repræsenteret i handicaprådet med Karin Hansen.

Kontaktrådet for job og uddannelse: Solvejg Winther og Judith Brandenhoff.

Kontaktrådet div. Bosteder: Calle Bork Thams

Kontaktrådet Posekær: Bente Jensen og DH: Tage Jønch

Vi har fået ca. 25 nye medlemmer i indeværende år, så det er jo rigtig dejligt.

Vi har nogle rigtig gode samarbejdspartnere i kommunen, centerleder Inge Jakobsen, bosteder og personale samt Kilen. Tak til jer alle fordi I er så flittig til at bakke os op, når vi arrangerer noget.

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til jer i bestyrelsen, for jeres store initiativ og engagement, I har været med til at lave et stort stykke arbejde og uden jeres store hjælp var der ikke noget som hed en bestyrelse.

Også en stor tak til dig Erik, som har valgt at trække dig. Du har haft rigtig mange gode ideer og været en stor hjælp ved teaterprojektet. Vi ville gerne have beholdt dig, men alt skal jo passes, men måske du vender tilbage en gang. Du er meget velkommen.

Visioner:

  • At tilgodese så mange som muligt af vores målgruppe.
  • Følge med i hvad der sker i kommunen og blive ved med at have en god indflydelse.
  • Følge med i bo og aktivitetssteder.
  • Skabe nye udfordringer.
  • Udbyde en uges ferie på Pindstrup centret i uge 26 - For en familie 2 voksne og to børn. Vi afventer fra LEV Centralt.
 
Persondata information